POSVETOVANJE 2012: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja – ustvarjanje čezmejne regije odličnosti

1.3.2012

POSVETOVANJE 2012: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja – ustvarjanje čezmejne regije odličnosti

Kdaj: ponedeljek, 26. marec 2012 med 9.00  in 16.00 uro

Kje: konferenčna dvorana Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

Sodelujoči: župani, načelniki upravnih enot, gospodarstveniki, dekani visokošolskih zavodov.

Povzetek: Paneli in razprave posvetovanja ponujajo razmisleke o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja:

 • prispevanje k povečevanju konkurenčnosti regije in zagotavljanju boljšega življenja njenih prebivalcev;
 • spodbujanje sodelovanja organizacij in posameznikov v regiji Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje;
 • spodbujanje sodelovanja z drugimi regijami v Sloveniji in bližnjih državah;
 • spodbujanje čezmejnega sodelovanja pri razvijanju Podonavske regije;
 • razvijanje sodobnega, naprednega in ustvarjalnega univerzitetnega regijskega okolja;
 • razvijanje izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti visokošolskih ustanov v regiji;
 • zagotavljanje sodelovanja srednjih in visokih šol;
 • pospešitev razvijanja sodobne prometne infrastrukture regije;
 • pospešitev izrabljanja možnosti sodobne informacijsko-telekomunikacijske  tehnologije;
 • razvijanje čezmejnega sodelovanja za racionalizacijo obstoječih in nastajanje novih poslov;
 • zavzeto vključevanje županov, podjetnikov, poslancev in visokošolskih učiteljev v skupna posvetovanja, akcije in izboljševanje regije.

Čezmejno regijo odličnosti je potrebno ustvariti. Kdaj bo nastala in kako uspešna bo, je odvisno od zavzetosti čezmejnega sodelovanja vodilnih predstavnikov gospodarstva (podjetij in gospodarskih zbornic), javne uprave (občin in upravnih enot) in raziskovalnih organizacij (visokošolskih zavodov in razvojnih centrov) ter vseh posameznikov, ki si prizadevajo za večjo konkurenčnost regije in boljše življenje ljudi v njej. Teme za razpravo na letošnjem posvetovanju so:

 • Katere so priložnosti za izboljšanje pri spodbujanju ustvarjanja čezmejne regije odličnosti?
 • Kaj predlagate za spodbujanje ustvarjanja čezmejne regije odličnosti?
 • Katere aktivnosti bi zastavili kratkoročno (leto) in katere dolgoročno?

Vabimo vas k sodelovanju pri inovativnem regionalnem razvijanju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja!

 

Medijski odziv:

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.