POSVETOVANJE 2013: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja – TEŽAVE IN PASTI PRI USTVARJANJU UNIVERZE V REGIJI ODLIČNOSTI

22.4.2013

POSVETOVANJE 2013: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja – TEŽAVE IN PASTI PRI USTVARJANJU UNIVERZE V REGIJI ODLIČNOSTI

Kdaj: ponedeljek, 22. april 2013 med 11.00 in 15.00 uro

Kje: svetniška dvorana Mestne občine Novo mesto na Glavnem trgu 7 v Novem mestu

Sodelujoči: župani, načelniki upravnih enot, gospodarstveniki, dekani visokošolskih zavodov.

Povzetek:
Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP, http://www.dap.si/si/o-dap/) že več kot dvajset let neprekinjeno vlaga ogromno naporov, veliko dobre volje in neizmerni entuziazem pri svojih načrtovanjih, številnih prizadevanjih in akcijah za ustanovitev univerze v Novem mestu.

V okviru velikega števila aktivnosti je DAP leta 2011 in 2012 uspešno izpeljal odmevna posveta o umeščanju univerze v naši regiji. Pri tem je potrebno poudariti, da govorimo o širši regiji, ki vključuje Belo krajino, Dolenjsko, Kočevsko-Ribniško in Posavje, geografsko gledano torej jugovzhodni del Slovenije. Po posvetu leta 2011 smo izdali Memorandum o univerzi regije, po posvetu leta 2012 pa Memorandum o ustvarjanju čezmejne regije odličnosti. Oba pisna dokumenta sta bila poslana na skoraj 600 naslovov v Sloveniji in Hrvaški.

Leta 2011 smo soglasno ugotovili, da regija za svoj nadaljnji razvoj univerzo vsekakor potrebuje. O tem so se enotno izrekli predstavniki lokalnega gospodarstva, predstavniki lokalnih skupnosti (občin), poslanci regije in dekani visokih šol in fakultet iz regije (11 visokošolskih zavodov!). Leta 2012 smo, upoštevajoč dejstvo, da je zamisel o univerzi dokončno dozorela in da je usvojena v zavesti odločevalcev, pri vprašanju razvoja naše regije, ki jo upravičeno lahko proglasimo za regijo odličnosti, stopili še korak dlje. Glede na preprosto dejstvo, da regija meji na sosednjo državo Hrvaško in da smo z mejnim področjem vedno odlično sodelovali, želimo postaviti resne temelje razvoja tudi v čezmejnem sodelovanju, kar so zelo pozitivno sprejeli tudi naši sosedje.

Vse se torej ujema, vsi smo za, nihče (vsaj javno) ni proti, univerze pa še vedno ni. Zakaj? Očitno gre za fenomen, o katerem je treba spregovoriti in prepoznati njegova ozadja. Nismo dovolj odločni? Morda ne znamo? Smo toliko neenotni, da univerze raje nimamo? Ali pa nekdo ne govori iskreno? Vprašanj je veliko, kako je z odgovori, bomo še videli.

Prav o tem želimo govoriti na letošnjem, že 3. posvetovanju. Izhajajoč iz zaključkov obeh prejšnjih posvetov, zapisanih v memorandumih, bi letošnji pogovor prestavljal nadaljevanje ali bolje zaokrožitev prvih dveh in skušal odgovoriti na preprosto, vendar bistveno vprašanje: zakaj še nimamo univerze?

Vabimo vas k sodelovanju pri inovativnem regionalnem razvijanju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja!

Organizatorji:
Dolenjska akademska pobuda

Medijski odziv:

– V četrtek o podpori univerzi – Vaš Kanal
– DAP ustanavlja univerzo – Radio1
– Z univerzo v Državni zbor – Dolenjski list

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.