Tretji društveni tematski večer – Nanotehnologija

19.3.2009

Tretji društveni tematski večer – Nanotehnologija

Naše društvo DAP je v četrtek, 19. marca, 2009 povabilo v Novo mesto priznanega raziskovalca prof. dr. Borisa Orla, ki je predstavil številnim članom našega društva zanimivo in sodobno področje nanotehnologije.

Prof. dr. Boris Orel s Kemijskega inštituta, lanskoletni dobitnik najvišje Preglove nagrade, je eden najvidnejših slovenskih raziskovalcev in v svetu že dolgo znan kot vrhunski spektroskopist. V zadnjem obdobju se je dr. Orel izjemno uveljavil tudi na področju sinteze in karakterizacije novih materialov za uporabo v elektro- in gasokromnih napravah, premazih, elektrolitih in podobno. Njegova bibliografija obsega preko 230 izvirnih znanstvenih člankov, ki so bili doslej citirani okrog 2500-krat. Energetsko učinkoviti premazi za sončne sprejemnike, s katerimi se je dr. Orel pričel ukvarjati že leta 1982, predstavljajo most med znanostjo o materialih in uporabo materialov v komercialne namene.

Posebej je razveseljivo, da je bilo med prisotnimi tudi precej mladih študentov in dijakov, ki so vnesli vsem prisotnim ustvarjalni in spodbudni ambient.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.