Dejavnost Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izobraževanje in prenos znanja, ki temelji na osnovi raziskovalnega dela ter prizadevanja po nenehnem izboljševanju na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kvalitete in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije. Fakulteta je aktivno vključena v razvojno raziskovalno projektno delo, usmerjeno k oblikovanju novih konkretnih projektov z gospodarstvom ob hkratnem sodelovanju številnih strateških partnerjev.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.