Alumni klub FINI Novo mesto

Alumni klub FINI Novo mesto je notranja organizacijska enota Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti katerekoli generacije in programa ter fakulteto na vseh družbeno koristnih področjih. Diplomante vseh generacij, ki ste zaključili študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto vabimo, da postanete člani Alumni kluba FINI Novo mesto. S povezovanjem vseh diplomantov želimo ustvariti mrežo socialnega kapitala, znanja in izkušenj.

Alumni klub je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje naše fakultete.

Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto

Postani član

Diplomante vseh generacij, ki ste zaključili študij na Fakulteti za industrijski inženiring vabimo, da postanete člani Alumni kluba. Skupaj ustvarimo mrežo socialnega kapitala in znanja, ki bo naša odskočna deska. Včlanite se s pristopno izjavo preko elektronske prijavnice oz. pišite na referat@fini-unm.si in se nam pridružite.

Dodatne možnosti za naše alumni člane: Novomeški študenti na prakso čez lužo

Ponudbe podjetij za opravljanje plačljive prakse

Alumni dogodki

Novice Alumni kluba

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.