Svoje sposobnosti razvijamo vse življenje in študij je samo ena stopnica na karierni poti. Karierni center FINI Novo mesto vam pomaga, da osebno in študijsko napredujete, izpopolnite svoje spretnosti predstavljanja na trgu zaposlovanja ter si ustvarite želeno poklicno pot. Pri tem vam svetuje fakultetni karierni svetovalec, na katerega se lahko obrnete v času uradnih ur referata ali pišete na elektronski naslov referat@fini-unm.si.

Karierni center FINI Novo mesto vam posreduje informacije o:

 • študiju in delovni praksi,ki se izvaja v okviru študijskega programa Inženiring in vozila (VS);
 • potencialnih delodajalcih v gospodarstvu o možnostih zaposlitve;
 • delavnicah in predavanjih na temo zaposlovanja;
 • gradivih, ki jih lahko uporabite pri iskanju zaposlitve;
 • dogodkih na FINI, ki so namenjen študentom in širši javnosti;
 • tutorstvu na FINI;
 • možnostih vključevanja v prostovoljno delo;
 • raziskavah na FINI-ju.

Karierna svetovalka: Lucija Galič (e-mail: lucija.galic@fini-unm.si)

Uporabne povezave o ponudbi prostih delovnih mest

 • Careerjet.si – je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Z enim preprostim iskanjem, poda Careerjet iskalcem zaposlitve veliko izbiro zaposlitev, ki prihajajo z mnogih spletnih strani;
 • Inzaposlitev.net  – je zaposlitveni portal, ki sledi trendom in potrebam iskalcev zaposlitve;
 • MojeDelo.com – je največji slovenski zaposlitveni portal, kjer najdete informacije o prostih delovnih mestih in napotke za karierni razvoj;
 • Spletna stran ZRSZ ponudba vseh aktualnih prostih delovnih mest tistih delodajalcev, ki želijo objavo Zavoda, in tistih delodajalcev, ki morajo po zakonu objaviti prosto delovno mesto pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
 • Optius.com – je portal, ki je namenjen tistim, ki iščejo zaposlitev in tistim, ki iščejo nov kader.

Uporabna statistika – Seminarje in individualno izobraževanje praktične uporabe posameznih statističnih orodij in računalniških programov. 

Novice kariernega centra

Aktivnosti kariernega centra

Tutorstvo

Tutorstvo je način nudenja pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. V sklopu tutorstva študent dobi podporo med študijem ter pomoč pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi, pomoč pri izbiri metod in strategij učenja, tutor svetuje študentom pri iskanju informacij in literature za tutorirani predmet, pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika in spodbuja študente k udeležbi v obštudijskih aktivnostih.

Tutor pa je lahko vsak visokošolski učitelj oziroma sodelavec ali študent FINI, razen študent prvega letnika.

Strokovna praksa

Strokovna praksa je del izobraževanja študentov, kjer študenti v delovnem okolju uporabijo pridobljeno znanje na predavanjih v industrijo in spoznajo značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela. Cilj strokovne praske je aplikacija teoretičnega znanja, ki ga študent osvoji v študijskem procesu, v neposredno delovno okolje. Študent se sooči z dogajanjem v podjetju ter uporabi teoretično znanje pri reševanju praktičnih problemov in razvije strokovne veščine.

Program strokovne prakse omogoča študentu, da:

 • spozna konkretno delovno okolje,
 • spozna organiziranost in poslovanje podjetja,
 • podrobno spozna proizvodni program podjetja,
 • se vključi v delovno skupino in pričenja spoznavati orodja, naprave, stroje in tehnologije,
 • opravlja različne naloge s strokovnega področja,
 • seznani se z vzdrževanjem proizvodnih naprav,
 • seznani se z vodenjem tehniške dokumentacije,
 • ob usmerjanju mentorja začrta in izdela projekt za upravljanje in vodenje proizvodnje ob upoštevanju ekonomske analize proizvodnih stroškov,
 • spozna načine zagotavljanja kakovosti,
 • spozna standardne metode, postopke in procese celovite kakovosti.

Po končani strokovni praksi morajo študentje opraviti seminarsko nalogo – projektno nalogo, v kateri bodo reševali konkretne probleme iz prakse v okviru procesov v avtomobilski industriji, energetskih procesih, vzdrževanju proizvodnih naprav in sistemov, razvoju proizvodov, računalniško vodenem inženiringu, celovitem vzdrževanju, kakovosti procesov, razvoju proizvodov in sistemov, diagnostike sistemov, varstva okolja, informacijskih sistemov itd.

Strokovna praksa se opravlja v 3. letniku, in sicer do 360 ur oziroma 45 delovnih dni v partnerski organizaciji v realnem delovnem okolju ter individualno s konzultacijami za refleksijo pridobljenih izkušenj, ki jih študent predstavi v poročilu o strokovni praksi. Strokovna praksa študentov se lahko izvaja v organizacijah ali v tujini. Pri organizaciji in spremljanju izvedbe prakse sodelujejo nosilec strokovne prakse, referat za študentske zadeve ter koordinatorji in mentorji delovne prakse.

Kontakt:

E-pošta: referat@fini-unm.si
T: +386 7 39 32 207

Strokovna praksa v tujini

Aktivne ponudbe:

Ponudba prostih delovnih mest

Ponudbe se nahajajo pod: Obvestila za študente

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.