Založniško dejavnost na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto ureja Pravilnik o založniški dejavnosti.

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izdaja, zalaga in organizira tiskanje publikacij na klasičnih medijih, in sicer za študijsko področje ter strokovno in znanstveno raziskovalno področje.

Študijska gradiva študenti uporabljajo na vseh stopnjah študija v okviru študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta.

Publikacije

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.