Study at FINI

Graduates of FINI are society's development potential.

Jelka
Diplomantka na visokošolskem strokovnem študijskem programu

“S študijem na FINI sem veliko pridobila – med drugim tudi drugo, zanimivejše delovno mesto. Pri sami odločitvi za študij na FINI pa mi predvsem pretehtalo dejstvo, da je na fakulteti veliko predavateljev, ki prihajajo iz gospodarstva in tako dejansko podajajo »živo« snov.”

Simon
Diplomant na magistrskem študijskem programu

“Magistrski študij na FINI mi je dal dodatno znanje na področju industrijskih procesov tako strokovno znanje kot tudi iz vidika vodenja. Našel sem tudi nova poznanstva ter ustvaril nekaj prijateljskih vezi.”

Tomaž
Diplomant na visokošolskem strokovnem študijskem programu

“Ker živim v tujini, mi je Fakulteta FINI omogočila kvaliteten študij povsem na daljavo. S dobrimi e-predavanji, učinkovito komunikacijo ter individualno prilagodljivostjo, FINI priporočam vsem, ki bi si ob delu radi pridobili še izobrazbo diplomiranega inženirja strojništva.”

Luka
Diplomant na visokošolskem strokovnem študijskem programu

“Moja izkušnja s Fini je bila zelo pozitivna. Deloma zato, ker sem lahko študiral na daljavo in se tako posvetil tudi službi in družini in deloma zato, ker so sodelavci in profesorji zelo odprti in se je mogoče z njimi vse pogovoriti in dogovoriti. Hvaležen sem, saj so se mi vrata v svet po končanem študiju komaj odprla. Hvala FINI!”

Marko
Diplomant na visokošolskem strokovnem študijskem programu

“Tekom študija na Fakulteti za industrijski inženiring sem spoznal trende razvoja moderne oziroma pametne industrije. Nova znanja mi zelo pripomorejo pri razvoju lokacije za katero sem odgovoren.”

E-study (Online study)
E-study (Online study)
FINI is the only faculty in Slovenia which has Online study of mechanical engineering.
Informative application
Informative application
Submit an informative application and we will provide you with detailed study information.
Career Center
Career Center
For personal and study progress.
Missed application?
The opportunity is not lost yet!

Study like a citizen

Študiraj kot občan

Research

The activity of the Faculty of Industrial Engineering Novo mesto is education and knowledge transfer, based on research work and efforts for continuous improvement in the field of product and technology development, quality and engineering activities in all fields of industry. The Faculty is actively involved in development research project work aimed at designing new concrete projects with the economy, with the cooperation of numerous strategic partners.

Connect with us

Alumni

Graduates of all generations who have completed their studies at the Faculty of Industrial Engineering are invited to become members of the Alumni Club. Together, we create a social capital and knowledge network that will be our better future.

Alumni Club

Graduates of FINI are society's developmental potential.