CONFERENCE PROGRAM

CIRCULAR ECONOMY SECTION24 November 2022

7:45 – 8:15 Registration
8:15 – 8:30Opening
Iris Fink Grubačević, dekanja FINI Novo mesto
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
8:30 – 11:45 Keynote lecture
Moderator: Dolores Modic
8:30 – 9:15
(online)
Kitakyushu Circular economy vision. How Kitakyushu will become a circular city
Shiko Hayashi
9:15 – 10:00
(online)
Fostering circular economy in cities and regions
Vesna Lavtižar
10:00 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:00 Circularity in Peripheral Regions: Innovation Systems and Circular Economy
Rannveig Edda Hjaltadottir
11:00 – 11:45
(online)
Circular Bodø
Tor Gausemel Kristensen
11:45 – 12:30 Okrogla miza: Inovativnost in sodelovanje v krožnem gospodarstvu
Moderator | Moderator: Peter Geršič
Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor
Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto
Špela Gutnik, Circular shield d.o.o.
Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Barbara Turk Slak, Splošna bolnišnica Novo mesto
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 16:45Session:
Regions, cities and the circular economy
Session chair: Matej Cerovšek
13:30 – 13:45 So odpadki problem ali dober posel?
Is waste a problem or a good business?
Polona Hrovat Mavsar, Mojca Žganec Metelko
13:45 – 14:00 Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo s pomočjo ukrepov Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v Sloveniji
Encouraging the transition to a circular economy with a help of the European Cohesion Policy Program for the period 2021-2027 in Slovenia
Vesna Maksimović
14:00 – 14:15 Izzivi krožnega gospodarstva v JV Sloveniji
Challenges of the circular economy in SE Slovenia
Iris Fink Grubačević, Darko Števančec, Lucija Galič
14:15 – 14:30 Ponovna uporaba in predelava gradbenih odpadkov
Reuse and processing of construction waste
Aleš Novak, Damjan Balabanič
14:30 – 14:45 Snovni krog odpadnega jedilnega olja
The material cycle of waste cooking oil
Emilio Murtič
14:45 – 15:00 Coffee break
15:00 – 15:15 Izkušnje in prihodnost krožnega javnega naročanja v lokalni skupnosti
The experience and the future of circular public procurement in the local community
Peter Geršič
15:15 – 15:30 Innovation in circular public procurement process: understanding the drivers and barriers to early market dialogue
Dolores Modic, Elena Dybtsyna, Hanne Rendal and Solveig Henriksen-Sharp
15:30 – 15:45 Snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja – primer dobre prakse
Material cycle of used beverage cartons and hygiene paper – case study
Špela Gutnik
15:45 – 16:00 Zeleno javno naročanje kot orodje prehoda v krožno gospodarstvo
Green public procurement as a tool for transitioning to a circular economy
Matej Cerovšek
16:00 – 16:15 Vzpostavitev vitke organizacije v podjetju X
Setting up lean management in company X
Matej Rovtar, Mitja Cerovšek
16:15 – 16:45Ambiciozne norveške prakse krožnega gospodarstva za nadgradnjo v Sloveniji na primeru studioKroG
Ambitious Norwegian practices of the circular economy for the upgrade in Slovenia, as an example of StudioKroG
Bojan Pirš, Jan Evensen
16:45Final thoughts
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
PARALLEL EVENTS

8:30 – 10:00
Workshop: Green public procurement

Moderator: Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor
8:30 – 16:00Demonstration:

Zavod KNOF poslovna skupnost so.p.
MARSI GROUP d.o.o.

CONFERENCE PROGRAM

SUSTAINABLE ASPECT OF INDUSTRIAL ENGINEERING – 25 November 2022

8:00 – 8:20Registration
8:20 – 8:30 Introduction
Simon Muhič, prodekan za znanstveno raziskovalno delo, FINI Novo mesto
8:30 – 9:15 Keynote lecture
8:30 – 9:15 Zelena energetska tranzicija: problem ali priložnost?
Green energy transition: problem or opportunity?
Andrej Pečjak
9:15 – 12:15 Session :
Sustainable technologies
Session chair: Tomaž Savšek
9:15 – 9:30 Upoštevanje zahtev BAT smernic pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju tehnoloških objektov
Compliance with the requirements of the BAT guidelines in the planning, construction and operation of technological facilities
Darko Drev, Mario Krzyk
9:30 – 9:45 Elastocaloric Fatigue of Liquid Crystal Elastomers
Matic Morgan, Zdravko Kutnjak, Brigita Rožič
9:45 – 10:00Ergonomski vakuumski dvižni sistemi
Ergonomic vacuum lifters
Boštjan Fortuna
10:00 – 10:15Ocena točnosti in dolgoročne stabilnosti merilnika koncentracije ogljikovega dioksida
Evaluation of accuracy and long term stability of carbon dioxide concentration meter
Mitja Veber
10:15 – 10:30Coffee break
10:30 – 10:45Razvoj in uporabnost inteligentnih sistemov v logistiki
Development and usefulness of intelligent systems in logistics
Sašo Murtič, Ingrid Franko Uhernik
10:45 – 11:00Odpravljanje izbrizgov pri uporovnem varjenju
Elimination of weld spatters in resistance welding
Robert Strahinić, Marko Malnarič, Vili Malnarič
11:00 – 11:15Pomen DFMA pri dizajniranju lahkih izdelkov v avtomobilski industriji
Importance of DFMA in designing lightweight automotive products
Davor Tramte, Tomaž Savšek, Jurij Švegelj
11:15 – 11:30Načrtovanje naprave za merjenje kvalitete zraka v zaprtih prostorih
Indoor air quality measure device design
Jure Petric
11:30 – 11:45Izboljšana metoda določanja vzdolžnega profila vozišča na osnovi vertikalnih nihanj merilnega vozila
Improved method for determining the longitudinal profile of the road based on the vertical oscillations of the measuring vehicle
Miroslav Adlešič, Darko Kokot, Damir Vrančić
POSTER SESSION
BeltPICK robotska celica z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo raznovrstnih raztresenih kosov s proizvodnega traku
BeltPICK robot cell equipped with advanced 3D machine vision for handling scattered parts on the production line
Igor Lekše, Boštjan Piletič, Jože Pezdirc, Mario Žganec, Tomaž Savšek
11:45 – 15:00Session:
Materials with technological potential
Vodja sekcije | Session chair: Simon Muhič
11:45 – 12:00Analiza nosilnih kovinskih konstrukcij
Analysis of load-bearing metal structures
Mitja Muhič
12:00 – 12:15Optimizacija hladilnega sistema orodja z uporabo 3D DMLS tehnologije
Optimization of the tool cooling system using 3D DMLS technology
Matic Vogrin, Aleš Adamlje
12:15 – 12:30Self-shaping liquid crystals
K. Peddireddy, S. Čopar, K. V. Le, I. Muševič, Ch. Bahr, V. S. R. Jampani
12:30 – 12:45Nanoparticle-stabilized defect lattices in soft matter: Recent experimental advances
George Cordoyiannis, Marta Lavrič
12:45 – 13:00Spectral Response of Incipient Ferroelectrics
Anna Razumnaya
13:00 – 14:00Kosilo / Lunch
14:00 – 14:15Izboljšanje oprijemljivosti metalizirane plasti
Improving adhesion of metal-sprayed layer
Marica Prijanovič Tonkovič, Mitja Železnik
14:15 – 14:30Optimalna izbira tehnologije za izdelavo vpenjalne priprave uporabne za merjenje sil vzmeti
Optimal selection of technology for making a clamping device useful for measuring spring forces
Kalčič Matej, Marica Prijanovič Tonkovič
14:30 – 14:45Shortened low-frequency dispersion relations for a fluid-loaded elastic layer
Sheeru Shamsi, Julius Kaplunov, Ludmila Prikazchikova
14:45 – 15:00Barocaloric effect in soft matter systems
Szymon Starzonek, Sylwester J. Rzoska, Aleksandra Drozd-Rzoska, Andraž Rešetič, George Cordoyiannis
15:00 – 15:15Coffee break
15:15 – 16:15Session :
Strategies for a green transition and a sustainable society
Vodja sekcije | Session chair: Darko Števančec
15:15 – 15:30 Uredba o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij in izzivi za industrijo
Regulation of export and import of hazardous chemicals and challenges for the industry
Igor Simonič
15:30 – 15:45 Prenova in nadgradnja delovnih procesov v podjetju Robeta d.o.o.
Work Processes Redesign and Upgrade in Robeta Ltd.
Klara Štavdekar, Mitja Cerovšek
15:45 – 16:00 Učinkovitost razvoja proizvodne linije  sestave prve preme vozila v proizvodnem procesu Revoz d.d.
Effectiveness of the vehicle’s front axle assembly production line development in the production process of Revoz d.d.
Marko Stojčević, Darko Števančec
16:00 – 16:15Avtomatizacija vzdrževanja – stanje in priložnosti
Automation of maintenance – status and opportunities
Saša Ciglar
16:15Final thoughts
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora konference
PARALLEL EVENTS
8:00 – 16:00Demonstration:

Zavod KNOF poslovna skupnost so.p.
MARSI GROUP d.o.o.

Graduates of FINI are society's developmental potential.