CONFERENCE PROGRAM

8:00 – 8:15 Registracija | Registration
8:15 – 8:30Otvoritev | Opening
Simon Muhič, v. d. dekana FINI Novo mesto
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
8:30 – 9:30 Vabljena predavanja | Keynote lecture
Moderator | Moderator: Dolores Modic
8:30 – 9:00
(online)
Krožne vrednostne verige za plastiko iz morja na Norveškem / Circular value chains for sea-based plastic in Norway
Carl Höjman, Marine Litter group in SALT
9:00 – 9:30
Pionirski model krožnega gospodarstva: Kako podjetje Aquafil odpadkom omogoča novo življenje v regeneriranih vlaknih ECONYL® / Pioneering a circular economy model: How Aquafil is turning waste in into regenerated ECONYL® yarns
Tina Mavrič, AquafilSLO
9:30 – 10:00 Odmor | Coffee break
10:00 – 11:10Sekcija | Session
Zeleni prehod | Green transition
Vodja sekcije | Session chair: Dolores Modic
10:00 – 10:10Bodo sintetična goriva prispevala k zelenemu prehodu? / Will synthetic fuels contribute to the green transition?
Ana Hafner, Dolores Modic
10:10 – 10:20Razvoj programa Komunalni snovni krog Novo mesto v smeri povečevanja okoljskih koristi / The development of the Municipal Material Cycle Novo mesto and increasing of environmental impacts
Špela Gutnik, Lucija Marovt
10:20 – 10:30Veščine in kompetence za krožno naročanje – vpogled v projekt NoviKrog / Skills and competences for a circular procurement- Insights from NoviKrog Project
Dolores Modic, Hareem Arshad, Iris Fink Grubačević, Mojca Žganec Metelko, Nataša Jakopin, Peter Geršič, Polona Hrovat Mavsar, Špela Gutnik, Sonja Kolenc, Tomaž Savšek, Vesna Maksimović
10:30 – 10:40Ocena življenjskega cikla recikliranja plastičnih odpadkov iz polipropilena. Študija primera za podjetje Knof Circular Lab / Life cycle assessment of recycling polypropylene plastic waste. A case study for Knof Circular Lab
Nikita Skliarov, Polona Hrovat Mavsar
10:40 – 10:50Energetske skupnosti kot priložnost energetske samooskrbe za lokalne skupnosti / Energy communities as an opportunity for energy self-sufficiency for local communities
Tatjana Malnarič
10:50 – 11:00Tekstilni odpadek je lahko nov izdelek / Textile waste can be a new product
Sonja Kolenc, Emilio Murtič
11:00 – 11:10Analiza krožne snovne zanke na primeru stekla / Analysis of the circular material loop on the example of glass
Iris Fink Grubačević, Darko Števančec, Lucija Galič, Tomaž Savšek
11:10 – 11:20Problematika visokonapetostnih baterij po koncu življenjske dobe vozil na električni ali hibridni pogon / The problem of high-voltage batteries at the end of the life of electric or hybrid vehicles
Tinkara Škulj Medved, Damjan Balabanič
11:20 – 12:00Okrogla miza: Zeleno javno naročanje v krožnem gospodarstvu | Green public procurement in the circular economy
Moderator | Moderator: Matej Cerovšek
Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto
Vanja Lakner, Mestna občina Novo mesto
Jasna Dokl Osolnik, Dolenjski muzej Novo mesto
12:00 – 13:15Kosilo | Lunch
13:15 – 14:15Vabljena predavanja | Keynote lecture
Moderator | Moderator: Tomaž Savšek
13:15 – 13:45Pomen trajnostnega lightweight koncepta v avtomobilski industriji / The importance of a sustainable lightweight concept in the automotive industry
Vili Malnarič, TPV AUTOMOTIVE
13:45 – 14:15Additive manufacturing in joint replacement design
Matej Daniel, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czechia
14:15 – 15:15Sekcija | Session
Trajnostne tehnologije | Sustainable technologies
Vodja sekcije | Session chair: Damir Vrančić
14:15 – 14:30Obdelava podatkov za napovedovanje korekcij varilnih orodij s pomočjo umetne inteligence / Data processing for prediction of welding fixture adjustments using artificial intelligence
Robert Strahinić, Jernej Klemenc, Vili Malnarič
14:30 – 14:45Pregled trenutnega stanja oblikovno obločnega navarjanja z žico (WAAM) / A review of recent advances in Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)
Mohammad Reza Ghavi, Damjan Klobčar, Janez Povh, Drago Bračun, Uroš Trdan, Luka Selak, Mirza Imširović, Aljaž Ščetinec
14:45 – 15:00Bat2Life: Pametno upravljanje odjema in proizvodnje EE z uporabo baterije 2. življenjskega obdobja / Bat2Life: Smart EE consumption and production management using the 2nd life cycle battery
Kristina Bogataj, Andrejček Pečjak, Janez Korošec, Žiga Hus, Tomaž Savšek
15:00 – 15:15Vpliv svetlobnih pogojev na delovanje YOLO algoritma pri urbani prometni analizi / The impact of lighting conditions on the performance of YOLO algorithm in urban traffic analysis
Žan Pogač, Tomaž Aljaž
15:15 – 15:30Odmor  | Coffee break
15:30 – 16:30Sekcija | Session
Materiali s tehnološkim potencialom | Materials with technological potential
Vodja sekcije | Session chair: Yasir Beeran Pottathara
15:30 – 15:45Optimizacija proizvodnega procesa na rezalno-gubalni liniji / Optimization of the production process on the cutting-forming production line
Domen Špan, Marica Prijanovič Tonkovič
15:45 – 16:00Izzivi aditivne proizvodnje magnezija / Challanges of additive manufacturing of magnesium
Yasir Beeran Pottathara,  Hanuma Reddy Tiyyagura, Nika Brili, Snehashis Pal, Özkan Yapar, Tomaž Brajlih, Janez Gotlih, Igor Drstvenšek, Janez Povh, Simon Muhič
16:00 – 16:15
(online)
Najnižje lastne frekvence s tekočino obremenjene elastične cilindrične lupine / The lowest eigenfrequencies of a fluid-loaded elastic cylindrical shell
Hazel Yücel, Nihal Ege, Barış Erbaş, Julius Kaplunov
16:15 – 16:30CAD in CAM tehnologije v procesu višjega strokovnega izobraževanja / CAD and CAM technologies in the process of higher professional education
Mitja Muhič
16:30 – 17:00Sekcija | Session
Strategije za trajnostno družbo | Strategies for a sustainable society
Vodja sekcije | Session chair: Iris Fink Grubačević
16:30 – 16:45Digitalizacija organizacijskega procesa / Digitalisation of organisational process
Stefan Cvijanović
16:45 – 17:00Vpliv geopolitičnih interesov na blagovne in surovinske tokove evropske in slovenske industrije / The influence of geopolitical interests on the commodity and raw material flows of European and Slovenian industry
Sašo Murtič, Ingrid Franko Uhernik, Šejla Murtič
17:00 – 17:15Predstavitev projekta SRC-EDIH / Presentation of the SRC-EDIH project  
Tatjana Koleša, Razvojni center Novo mesto
17:15 – 17:30Izzivi FINI NM pri prenovi študijskih programov / The challenges of FINI NM in the renewal of study programs
Simon Muhič, v. d. dekana FINI Novo mesto
17:30Zaključna beseda | Final thoughts
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
VZPOREDNI DOGODKI | PARALLEL EVENTS

13:00 – 14:15
Poster | Poster presentation
 
Projekt Razvijanje veščin na področju pravic intelektualne lastnine odprti podatki za trajnost in krožnost (IPR4SC) / Project Developing Skills in Intellectual Property Rights Open Data for Sustainability and Circularity (IPR4SC)
Nord University in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
8:00 – 17:30Demonstracijska stojnica | Demonstration
 
Potujoča stena / A traveling wall
Zavod KNOF poslovna skupnost so.p.

Graduates of FINI are society's developmental potential.