Knjižnica FINI študentom omogoča dostop do podatkovnih baz člankov, izvlečkov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih lahko dostopajo z uporabniškim imenom in geslom preko oddaljenega dostopa:

in do elektronskih virov kot član Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 

Vse dodatne informacije v zvezi z dostopom dobite v knjižnici.

Baze podatkov

  • Metaiskalnik – omogoča hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot so baze podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi elektronskih knjig, spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prostodostopni in tudi licenčni informacijski viri, za katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov o zalogi v knjižnici, prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz kataloga e-revij itd
  • ProQuest – omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in ProQuest Dissertations and Theses – A&I. Članke v polnem besedilu lahko online pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti.
  • Scopus – je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Scopus vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.
  • Google Scholar – služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov – založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi.
  • JCR – Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je mera, ki opisuje, kolikokrat so članki, objavljeni v znanstvenih revijah na področjih naravoslovja in družboslovja, citirani. V znanosti se faktor vpliva splošno uporablja kot objektivno merilo ugleda oz. pomembnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi raziskovalcev, ki v teh revijah objavljajo. Rezultati so objavljeni v publikaciji Journal Citation Reports (JCR). Faktor vpliva revije za vsako leto se izračuna kot razmerje med številom citatov člankov v tej in drugih indeksiranih revijah za dve leti prej ter številom vseh člankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej recimo brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povprečje citatov na članek v tej reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na določeno obdobje, je možno računati faktor za poljubno časovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo revij znotraj ožjega področja znanosti, saj so revije klasificirane po področjih.
  • Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si – Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.
  • Evropska knjižnica – je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih knjižnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vključujejo knjige, revije, časopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu.
  • Lokalne baze podatkov – Knjižnica Šc Nm 
  • COBISS – dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 slovenskih knjižnic
  • Vzajemna baza slovenskih knjižnic Cobiss/opac

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije & SICRIS

Informacijski viri

Interni časopisi organizacij

Prijava na FINI e-novice je mogoča na naslednji povezavi http://goo.gl/uR0mYD  ali na FINI-jevi Facebook strani. Izpolnite obrazec in bodite na tekočem z novicami Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.

Želimo vam prijetno branje!

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.