Tematska področja konference:

1. Trajnostne tehnologije

 • Pametne specializacije
 • Umetna inteligenca
 • Trajnostni promet
 • Okolju prijazne tehnologije
 • Energetsko učinkovite rešitve in obnovljivi viri energije
 • Robotizacija in avtomatizacija

2. Materiali s tehnološkim potencialom

 • Pametni materiali
 • Oblikovanje, montaža in industrijske aplikacije materialov
 • Kompozitni materiali za inovativne tehnološke aplikacije
 • Biomehanika in bioinženiring

3. Strategije za zeleni prehod in trajnostno družbo

 • Industrija 4.0 in 5.0
 • Digitalizacija
 • Raziskave, razvoj, inovacije
 • Ekološki management
 • Management kakovosti

4. Regije, mesta in krožno gospodarstvo

 • Krožno gospodarstvo
 • Priložnosti za mesta in regije
 • Priložnosti za podjetja
 • Sistematično načrtovanje

Jeziki konference:

 • angleški
 • slovenski
 • jeziki republik bivše Jugoslavije

Vodenje konference in predstavitve referatov bodo potekale v angleškem jeziku. V primeru predstavitve v drugih jezikih, mora biti povzetek predstavljen tudi v angleškem jeziku.

Programski odbor konference:

 • doc. dr. Tomaž Savšek, TIGUS d.o.o., Slovenija (predsednik)
 • zasl. prof. dr. Dorian Marjanović, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering, Hrvaška
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija
 • zasl. prof. dr. Velimir Srića, Akademik Europske akademije and Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
 • prof. dr. Julius Kaplunov, Keele University, UK
 • prof. dr. Simon Muhič, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija
 • izr. prof. dr. Dolores Modic, Innovation and Management at Nord University Business School, Nord University, Norway
 • doc. dr. Darko Števančec, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija
 • doc. dr. Damir Vrančić, Institut Jožef Stefan, Slovenija
 • dr. Matej Forjan, Šolski center Novo mesto, Slovenija
 • dr. Georgios Kordogiannis, Institut Jožef Stefan, Slovenija
 • dr. Barbara Zupančič, Kemijski inštitut, Slovenija
 • mag. Iris Fink Grubačević, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija

Uredniški odbor:

 • mag. Iris Fink Grubačević (predsednica)
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • doc. dr. Damir Vrančić
 • doc. dr. Darko Števančec

Organizacijski odbor:

 • mag. Iris Fink Grubačević
 • doc. dr. Darko Števančec
 • Lucija Galič, mag. posl. ved
 • Janja Šašek, dipl. ekon.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.