Vse informacije o konferenci lahko pridobite na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto):

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.