Dobrodošli na mednarodne strani Fakultete za industrijski inženiring!

Mednarodna pisarna skrbi za internacionalizacijo in mednarodne odnose na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu.

Mednarodno sodelovanje

Mednarodna mobilnost je ena od najmnožičnejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Izmenjave se izvajajo tako na področju izobraževanja, kot na področju raziskovalnega dela, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov.

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto svojim študentom in sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave v okviru programa Trans-Atlantic Studies Cooperative (TASC), Global Partners in Education (oba programa v okviru sodelovanje z ZDA) in programa Evropske komisije ERASMUS+.

Kontakt:
E-pošta: erasmus@fini-unm.si
T: +386 7 39 32 206

Facebook | LinkedIn | Twitter

Partnerske institucije

FINI students cannot claim any rights to an outbound exchange study period at any FINI partner institution solely based on this list. Equally, inbound exchange students cannot claim any rights to an exchange at FINI solely based on this list.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.