Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij izvaja različne programe štipendiranje. Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Štipendije Ad futura za študij v tujini. Javni sklad objavlja javne razpise štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini.

Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+. Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za prakse oz. študij, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačali svojim študentom, ki odhajajo na program Erasmus mobilnost.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – razpisane državne, kadrovske in zoisove štipendije.

Študentski informacijski center

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.