26.8.2022

2. prijavni rok

Fakulteta izvaja študijske programe v obliki izrednega študija na daljavo v kombinirani obliki. Ta predstavlja akreditirano in sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe dveh do treh predmetov. Študij strojništva na daljavo je organiziran v kombinirani obliki – pretežni del študija poteka na daljavo, v živo pa se izvajajo laboratorijske vaje (na sedežu fakultete in v podjetjih, s katerimi ima fakulteta sklenjene pogodbe) in pisni izpiti (na sedežu fakultete in izpitnem centru v Ljubljani).

Razpisan je 2. prijavni rok za vpis na visokošolski strokovni študijski program (VS), univerzitetni študijski program (UN), magistrski študijski program in doktorski študijski program.

Prijave so možne do 22. 9. 2022.

Informacije o vpisu so dostopne na spletni strani fakultete.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.