13.10.2020

5. KONFERENCA O RAZVOJU INDUSTRIJSKEGA INŽENIRINGA

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto smo v aprilu 2020 načrtovali organizacijo 5. mednarodne konference o razvoju industrijskega inženiringa, ki smo jo nameravali izvesti v Hotelu Šport na Otočcu pri Novem mestu. Zaradi upočasnitve oz. skorajšnje zaustavitve javnega življenja v spomladanskem času v razmerah pandemije s Covidom-19 smo dogodek prestavili na jesenski čas. Tudi tokrat smo se soočili s težkimi razmerami naraščajočega števila okužb s Covidom, a smo v petek, 9. oktobra 2020, našo konferenco uspešno izpeljali, tokrat prvič v virtualnem okolju Zoom.

 

Konferenca o razvoju industrijskega inženiringa uveljavlja novo prakso sodelovanja med gospodarstvom ter raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Njen osnovni cilj je zagotavljanje skladnosti razvojnih tendenc z dejanskimi potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Nove potrebe trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti podjetij namreč predstavljajo izzive, ki se jim danes ni mogoče izogniti. V okviru različnih tematskih sklopov se konference udeležujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost. 

 

Letošnja konferenca je obsegala 22 predavanj in 10 postrskih prispevkov. Po uvodnih besedah dekanje FINI Novo mesto mag. Iris Fink Grubačević, direktorja Šolskega centra Novo mesto dr. Mateja Forjana, direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaža Kordiša in direktorice Območno obrtne-podjetniške zbornice Novo mesto Emilije Bratož je strokovni del konference začel prof. dr. Matej Daniel, vodja Biomehaničnega oddelka na Tehnični univerzi v Pragi, s plenarnim predavanjem Additive manufacturing and implantable medical devices. Predavatelji so svoje delo in dosežke predstavili v 6 tematskih sekcijah: Temeljne in aplikativne raziskave, Materiali in tehnologije, Raziskave na projektu EAGLE, Industrija 4.0 in pametne specializacije, Biomehanika in Dejavniki konkurenčnosti. Posebej smo veseli, da so prispevke za konferenco pripravili dva diplomanta in en študent naše fakultete. Dogodek je z zaključno mislijo sklenil predsednik Programskega odbora za pripravo in izvedbo konference dr. Tomaž Savšek. 

Vabimo vas, da se nam pridružite prihodnje leto na 6. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa!

 

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo FINI Novo mesto.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.