25.8.2021

INDUSTRIJA 4.0 – IZZIV ZA ŠTUDIJ STROJNIŠTVA

 

Industrija je že od nekdaj vplivala na ekonomski razvoj posamezne države in 4. industrijska revolucija (Industrija 4.0) je prinesla kombinacijo napredne tehnologije in interneta, ki sta pomembno vplivala na hiter razvoj proizvodnje, kakovost izdelkov in konkurenčnost. Povečevanje izkoriščenosti informacij in uporaba komunikacijskih tehnologij, omogočajo podjetjem digitalni inženiring ter večjo kakovost proizvodnih procesov in izdelkov. Teh izzivov se zavedamo tudi na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (FINI NM).

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto sodeluje v okviru projektu EAGLE (prototip predstavlja obliko naprednega 3D senzorskega sistema za kontrolo geometrije kompleksih izdelkov) s podjetjema TPV AUTOMOTIVE d.o.o. in Alpineon d.o.o., sofinanciran s strani MIZŠ in EU – Evropski sklad za regionalni razvoj. Raziskujemo možnosti izboljšanja vizualne kontrole izdelkov. Rešitev iščemo v razvoju inovativnih kontrolnih naprav, ki bodo temeljile na naprednem senzorskem sistemu za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov. Cilj je doseči stalno 100% kontrolo kakovosti izdelka. Konkurenčna prednost pametne industrije se gradi predvsem na avtomatizaciji in robotizaciji proizvodnih ter kontrolnih procesov.

 

Na fakulteti imamo močno raziskovalno skupino, z vrhunskimi raziskovalci, ki nudijo odlično podporo industrijskim projektom ter odlične predavatelje iz gospodarstva, ki prenašajo najnovejše znanje našim študentom, zaposlenim v industrijskem okolju. Dodana vrednost za naše študente je v močnem pretoku znanja in izkušenj na področjih, ki jih delodajalci in podjetja prepoznajo kot ključne za njihov napredek in konkurenčnost v globalnem okolju.

 

Vabljeni na informativne dneve, vsak četrtek v septembru ob 16. uri na sedežu fakultete ali virtualno. Več informacij na www.fini-unm.si.

 

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.