25.4.2019

Dan meroslovja 2019

V sredo, 15. maja 2019, bo od 10.00 do 13.30 v Kongresnem centru Brdo potekal Dan meroslovja 2019. Tema dogodka je Mednarodni sistem enot – fundamentalno boljši. Namenjen je učiteljem, profesorjem in raziskovalcem s področja matematike, fizike, biologije in kemije.

Predavanja bodo namenjena spoznavanju novih idej, kako v srednjih in osnovnih šolah  učencem ter dijakom predstaviti merske enote in merjenja, kakšne tabore, izlete, delavnice in eksperimente je mogoče organizirati ter kako ta znanja predstaviti kot enega od temeljev, na katerih deluje gospodarstvo, zdravstvo, promet, vesolje …

Udeležba na Dnevu meroslovja 2019 je brezplačna, obvezna pa je prijava do 14. maja 2019 na dominika.rozonicnik@gov.si ali na telefon: 01 244 2721, 041 721 470

Program dogodka:

I.             Pozdravni govori  

  • Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Direktor Urada RS za meroslovje, dr. Samo Kopač

II.            Predavanja

dr. Rado Lapuh, sekretar na Uradu RS za meroslovje, »Vpliv redefinicije SI enot na merjenja in razvoj družbe«. Na Uradu RS za meroslovje je dr. Rado Lapuh zadolžen za mednarodno sodelovanje. V EURAMET opravlja funkcijo podpredsednika EMPIR odbora in koordinira vključevanje slovenskih partnerjev v ta meroslovni raziskovalni program. V posvetovalnem odboru za enote mednarodnega odbora za uteži in mere CIPM zastopa mednarodno organizacijo za zakonsko meroslovje OIML.

mag. Matej Grum, vodja sektorja za fizikalna merjenja na Uradu RS za meroslovje, »Merjenje mase NEKOČ – DANES – JUTRI«. Na Uradu RS za meroslovje je mag. Matej Grum odgovoren za naloge s področja ugotavljanja skladnosti meril in za nacionalna meroslovna laboratorija za maso in prostornino. Strokovno je najbolj aktiven na področju merjenja mase, na katerega bo redefinicija sistema merskih enot SI pomembno vplivala.

mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor d. d., »Merjenje v elektrodistribucijski infrastrukturi trajnostnega razvoja«. Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor d.d. je magistriral iz elektrotehnike na Univerzi v Mariboru. Bibliografija zajema več kot 180 del, med njimi monografijo Slovenska elektrodistribucija iz leta 2017. Na svoji poklicni poti je opravljal najrazličnejše naloge, kot samostojni projektant, direktor področja elektro opreme, državni sekretar za energetiko, poslanec, župan, veleposlanik in vodja direktorata za gospodarsko diplomacijo. Sedaj je tudi predsednik skupščine GIZ elektrodistribucije in predsednik sekcije za energetiko pri SZKO.

dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica laboratorijev, SIJ Ravne Systems d.o.o. »100 + 1 meritev v Slovenski industriji jekla«. Dr. Tadeja Primožič Merkač je doktorirala na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in je direktorica Laboratorijev v SIJ Ravne Systems d.o.o. Direktorica laboratorijev SIJ Ravne Systems je aktivna predavateljica ter promotorka meroslovja po izobraževalnih inštitucijah, ocenjevalka SA ter strokovna svetovalka v številnih industrijah. S svojim bogatim znanjem na področju meritev, certifikatov in kakovosti navdušuje udeležence na različnih konferencah doma in v tujini.

Asist. mag. Barbara Možina, mag.farm., spec.med.biokem., vodja Oddelka za laboratorijske dejavnosti na Onkološki inštitut Ljubljana »Harmonizacija v laboratorijski medicini«.  Mag. Barbara Možina je bila v obdobju 2008 -2011 predsednica Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. V letih 2015 – 2019 pa predsednica Zbornice laboratorijske medicine Slovenije in trenutno opravlja funkcijo podpredsednice zbornice. Je bivša predsednica in sedaj članica Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo pri Ministrstvu za zdravje. Kot presojevalka sodeluje v komisijah za preglede medicinskih laboratorijev v postopkih pridobivanja Dovoljenj za delo Ministrstva za zdravje.

Prof. dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede UM »Nadzvočno letenje – konflikt med človeško zaznavo, mehanskim merjenjem in digitalizacijo«. Dr. Iztok Podbregar je redni profesor na Univerzi v Mariboru, strokovnjak s področja kriznega managementa in obvladovanja tveganj ter dekan Fakultete za organizacijske vede UM. Njegov osnovni poklic je pilot nadzvočnih vojaških letal in ima med drugim več kot tisoč ur samo v nadzvočnem letenju. Bogate vodstvene izkušnje je pridobil na različnih položajih v gospodarstvu, javni upravi in državni upravi. Je član številnih strokovnih, znanstvenih, nacionalnih in mednarodnih združenj. Objavlja v priznanih domačih in tujih revijah, zbornikih in monografijah ter praktična in akademska znanja z odliko prenaša na mlade generacije v akademskem okolju in širše.

Suzana Perhavec, profesorica fizike, svetnica, na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku ter strokovna sodelavka pri predmetu Didaktika fizike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, »Merjenja v naravoslovju od A do Ž«.  Profesorica Suzana Perhavec s kolegi za dijake pripravlja vsakoletne tabore z meritvami na področju fizike, biologije in kemije ter v luči širjenja naravoslovja med mlade s kolegi organizira naravoslovne ekskurzije, oglede inštitutov in skrbi, da naravoslovni ter meroslovni dogodki ne minejo brez vednosti njenih dijakov. Z dijaki je uspešno  sodelovala tudi v verigi eksperimentov ob svetovnem letu fizike v Ljubljani in bila sodelavka v dveh mednarodnih projektih Evropske komisije Pollen in Fibonacci za zgodnje uvajanje naravoslovja v vrtce ter osnovne šole. Profesorica je tudi dolgoletna zunanja ocenjevalka za fiziko pri Državnem izpitnem centru.

Vljudno vabljeni!

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.