24.2.2023

Delavnica: Metodološki pristopi in obdelava podatkov pri pisanju diplomske oz. magistrske naloge

Spoštovani,

obveščamo vas, da organiziramo delavnico Metodološki pristopi in obdelava podatkov pri pisanju diplomske / magistrske naloge, ki jo bo izvedel Nino Zajc, mag. družb. inf.

Delavnica bo v ponedeljek, 6. 3. 2023 od 16.00 do 18.30.

 

Vsebina:

  • Podrobna predstavitev klasifikacija raziskovanj ter njihove bistvene razlike (razlike med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem) ter primeri posameznih raziskovanj.
  • Podrobna obravnava anketnega zbiranja podatkov: kako se lotimo začetka raziskovanja, tipi anketnih vprašanj, oblikovanja merskega instrumenta, na kaj moramo biti pozorni, kakovost zbiranja podatkov, najpogostejše napake pri zbiranju podatkov, načini zbiranja podatkov, anketne napake (vzorčne, nevzorčne), predstavitev aplikacije 1KA, ki omogoča hitro kreacijo ankete, analizo, oblikovanje poročil…
  • Pregled osnovnih statističnih testov (hi-kvadrat test, t-test za en vzorec, za dva neodvisna vzorca, ANOVA, linearna regresija, faktorska analiza).

 

Na delavnico se lahko prijavite najpozneje do četrtka, 2. 3. 2023, na povezavi  Delavnica

 

Na delavnico ste vabljeni vsi študenti, posebej pa je zaželena udeležba tistih, ki ste v fazi priprave dispozicije oz. pisanja diplomske / magistrske naloge.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.