5.3.2019

Delavnica Metodološki pristopi in obdelava podatkov

V torek, 5. 3. 2019, smo za študente in predavatelje organizirali delavnico Metodološki pristopi in obdelava podatkov pri pisanju diplomske / magistrske naloge, ki jo je izvedel Nino Zajc, mag. družb. inf.

Na delavnici smo izvedeli veliko novega s področja raziskovanj, anketnega zbiranja podatkov ter statističnih testov.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.