27.10.2022

Delovno srečanje članov konzorcija SRC-EDIH

V ponedeljek, 24.10.2022, je potekalo delovno srečanje članov konzorcija SRC-EDIH, ki ga sestavljajo številni partnerji, med drugim tudi Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, koordinator je Razvojni center Novo mesto. Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija SRC-EDIH za zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo.

Kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bomo aktivno pospeševali digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

Vloga naše fakultete bo predvsem v zagotavljanju podpornega okolja za prenos znanja,  znanstveno-raziskovalne in podporne aktivnosti pri razvoju novih idej in inovacij za doseganje ciljev digitalizacije in koncepta Industrija 4.0 v podjetjih: umetna inteligenca, avtomatizacija, robotizacija, slikovne tehnologije ter dostop do infrastrukture, ki je potrebna za testiranje novih tehnologij v okviru v SRC-EDIH, z namenom podpore gospodarstva in javnih institucij.

Projekt je financiran s strani Evropske unije in Evropske komisije.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.