2.10.2021

DOSEŽKI RAZISKOVALNE SKUPINE FINI NOVO MESTO PREDSTAVLJENI NA KUHLJEVIH DNEVIH 2021

Od 23. do 24. septembra 2021 je v Bohinj ECO hotelu v Bohinjski Bistrici potekalo 35. srečanje Kuhljevi dnevi 2021, ki ga organizira Slovensko društvo za mehaniko. Na nacionalnem nivoju je to edino srečanje v Sloveniji s področja teoretične in aplikativne mehanike, razen strokovnih kolokvijev, ki jih od junija 2021 dalje enkrat mesečno organizira novo ustanovljena Sekcija za mehaniko v okviru Znanstveno raziskovalnega seminarja FINI, z namenom okrepiti področje mehanike v Sloveniji. Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto je na srečanju zastopal zasl. prof. dr. Rudi Pušenjak z znanstvenim prispevkom “Več-parametrično računsko modeliranje upogibno-seizmičnih metapovršin”, ki je bil pripravljan v soavtorstvu s prof. dr. Juliusom Kaplunovim in izr. prof. dr. Anatolijem Nikonovim. V prispevku obravnavana tematika odpira nove možnosti za razvoj raziskav s področja protipotresne zaščite, ki je zelo aktualna v Sloveniji. Na slavnostni večerji in med odmori je imel prof. Pušenjak lepo priložnost se pogovoriti o znanstvenih izzivih na področju mehanike z mnogimi slovenskimi znanstveniki iz različnih fakultet.

 

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič in izr. prof. dr. Anatolij Nikonov

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.