20.7.2016

FINI konzorcijski partner pri projektu “RRI v verigah in mrežah vrednosti” – sklop 1: “Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)”

FINI je konzorcijski partner pri projektu “RRI v verigah in mrežah vrednosti” – sklop 1: “Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)”, ki je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije: Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Namen je izvajanje RR programov, katerih rezultat je razvoj tehnologij in tehnoloških rešitev za nove produkte, storitve in procese z višjo dodano vrednostjo. Rezultati razpisa so objavljeni na spletni strani ministrstva http://goo.gl/bwR6eN. Fakulteta je konzorcijski partner nosilca projekta podjetja SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.