15.12.2016

FINI širi obseg sodelovanja s tujimi univerzami

Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto so obiskali dekan Keele University, Velika Britanija, dr. Graham Rogerson, profesor na isti univerzi dr. Julius Kaplunov, dr. Baris Erbas iz Anadolu University, Turčija in dr. Andrea Nobili, “Enzo Ferrari” Engineering Department, Universita’ di Modena e Reggio Emiliavia Vignolese, Modena, Italija.

V Novem mestu so bili od 3. do 14.12, v tem času smo skupaj obiskali tudi številna podjetja. Razlogi obiska vključujejo sodelovanje na številnih področjih: evropski projekti, aplikativni projekti, mednarodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje, sklenitev bilateralnih sporazumov Erasmus+, sodelovanje pri izvedbi doktorskih študijskih programov in aktivno sodelovanje na mednarodni znanstveni konferenci za razvoj industrijskega inženiringa.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.