1.6.2021

Gostujoča predavanja v letu 2021 v okviru projekta »Razvoj študija na FINI preko mobilnosti tujih učiteljev«

V obdobju od 1. aprila do 31. maja 2021 smo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto izvedli več zanimivih gostujočih predavanj v okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na fakulteti je gostovalo več priznanih visokošolskih učiteljev iz tujine, in sicer prof. dr. Velimir Srića, University of Zagreb (Hrvaška), prof. dr. Danila Prikazchikov, Keele University (Velika Britanija), prof. dr. Ljudmila Prikazchikova, Keele University (Velika Britanija), prof. dr. Vladimir Bratov, Saint Petersburg State University (Rusija).

V pedagoški proces so se vključili na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Inženiring in vozila (VS) in na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) pri izvedbi predmetov Nihanje mehanskih sistemov, Matematika z aplikacijami II ter izbirnih predmetov na predmetnem področju vodenja in inovacij. Študenti so predavanja tujih strokovnjakov spremljali z navdušenjem, saj so bila izvedena ne le na visokem strokovnem nivoju, temveč tudi zelo dinamično in zanimivo.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.