12.1.2021

GOSTUJOČE PREDAVANJE: MANAGING IN THE POST-COVID WORLD

Na Fakulteti za industrijski inženiring smo pri predmetu Poslovno komuniciranje in odnosi imeli priložnost gostiti dr. Velimira Srićo, predavatelja, ki že dolga leta predava po celem svetu. V predavanju z naslovom Managing in the Post-Covid World, je študentom predstavil vizijo o vodenju v času soočanja s krizo pandemije. Poudaril je pripravljenost vodij in vsakega posameznika na spremembo »mindseta«, pozitivno naravnanost in prilagajanje vrednotnega sistema. Glavni misli sta bili, da krizo jemljemo kot priložnost in ne kot oviro ter da so novi voditelji katalizatorji strateške harmonije.

 

 

 

 

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.