31.8.2021

Izvoljena dekanja za novo mandatno obdobje

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto na 22. seji Akademskega zbora FINI Novo mesto dne 14. 6. 2021 potekale volitve dekana za novo mandatno obdobje od 1. 10. 2021 do  30. 9. 2025. Za novo mandatno obdobje je Senat FINI Novo mesto na svoji 137. seji dne 26. 8. 2021 za dekanjo imenoval mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., ki je funkcijo dekanje uspešno opravljala tudi v prejšnjem mandatu.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.