14.4.2022

Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022

Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto objavlja javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leta 2019, 2020 in 2021.

 

Priznanja razpisujejo za naslednje kategorije:

– priznanja za raziskovalno delo mladih,

– priznanja za mentorsko delo z mladimi,

– priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,

– priznanja za življenjsko delo.

 

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje. Posameznike lahko za podelitev priznanja praviloma predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

 

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi : Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leta 2019, 2020 in 2021

 

Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih in odprti razpisi so objavljeni na podstrani O DAP / Dokumenti.

 

Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 9.5.2022, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.