12.7.2019

Krepitev sodelovanja na raziskovalnem področju z Inštitutom za visokomolekularne spojine Ruske Akademije znanosti v okviru programa “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021”

V okviru aktivnosti na programu “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021” je predavatelj FINI Novo mesto dr. Anatolij Nikonov obiskal Inštitut za visokomolekularne spojine (IVS) Ruske Akademije znanosti (RAS), ki je ena izmed vodilnih znanstvenih ustanov v Rusiji. Na sestanku z direktorjem Inštituta, akademikom RAS dr. Sergejem Vladimirovičem Ljulinim, dr. V. Nazarychevim in dr. I. Volginim smo ugotovili, da se je sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno leta 2018, izkazalo kot pomembno za obe inštitucije in se nadaljuje.

Sestanku se je v okviru svojega obiska, vezanega na bilateralno sodelovanje z IVS, pridružil dr. Ivo Jerman s Kemijskega Inštituta v Ljubljani. V okviru obiska so nam predstavili vodje laboratorijev ter raziskovalnih oddelkov Inštituta, obenem pa  smo si ogledali sodobne naprave in eksperimentalno opremo, s katero Inštitut razpolaga pri izvajanju svojih znanstveno raziskovalnih aktivnosti.

Na sestanku je dr. Jerman predstavil znanstveno raziskovalne tematike, s katerimi se ukvarja njegova raziskovalna skupina na Kemijskem Inštitutu v Ljubljani, s poudarkom na razvoju ognjevarnih monomerov, ki jih vključujejo kot ognjevarni dodatek v polimere, poleg tega pa tudi z reološko karakterizacijo polimernih talin in drugih poltrdnih materialov. Obenem je bilo z direktorjem IVS dr. Ljulinim dogovorjeno nadaljnje izvajanje skupnih znanstveno raziskovalnih nalog na področju termoplastičnih polimerov in nanokompozitov.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.