16.12.2019

Kuhljevi dnevi 2020

Kuhljevi dnevi 2020, v organizaciji Slovenskega društva za mehaniko, bodo letos potekali 24. in 25. septembra 2020, v Bohinjski Bistrici v Bohinj ECO hotelu.

Namen Kuhljevih dnevov je izmenjava znanj in druženje raziskovalcev iz vseh področij teoretične, eksperimentalne in numerične mehanike.

Vabljeni k oddaji prispevka, ki lahko obsega izviren znanstveni prispevek ali pa krajšo predstavitev stanja na določenem področju mehanike.

Rok za oddajo prispevkov v recenzijo je 15.6.2020.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.