7.7.2016

Magistrski in doktorski študijski program strojništva

Fakulteta je v aprilu 2016 pridobila akreditacijo magistrskega in doktorskega študijskega programa. Magistrski in doktorski študijski program omogočata nadaljevanje izobraževanja na fakulteti, hkrati pa pomenita dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov 1. stopnje. Vsi študjski programi fakultete (VS, UNI, MAG in DR) vsebujejo znanja, ki se prepletajo, širše zajemajo strojništvo in so uporabna za vsa področja procesne industrije kot tudi za avtomobilsko industrijo. Poudarek je na usposobljenosti za interdisciplinarno delo, s celovitim vpogledom v tehnično in tehnološko problematiko industrijskih podjetij, s sposobnostjo vodenja industrijskih procesov in sistemov ter poglobljenim obravnavanjem problemov.  Vsebina študijskih programov izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih strateških dokumentov EU in Slovenije, skladna je z razvojnimi potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.