24.11.2017

Mednarodna vpetost FINI na Evropski ravni: vzpostavljeno je sodelovanje z Državno univerzo v Sankt Peterburgu

V začetku novembra 2017 je sodelavec Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, dr. Anatolij Nikonov, v okviru izvajanja bilateralnega projekta, ki je financiran s strani Javne agencije za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije (ARRS), obiskal Državno univerzo v Sankt Peterburgu. Projekt z naslovom »Dvodimenzionalne urejene plasti: osnove in aplikacije«, katerega nosilec je Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, se je na pobudo FINI začel leta 2016. Osnovni namen predlaganega sodelovanja je posploševanje metod reševanja dinamičnih problemov v tankih strukturah, ki jih obvlada skupina prijavitelja iz Rusije, na materiale, ki jih preučuje slovenska raziskovalna skupina, in sicer na področju mehanskega vedenja tankih površinskih slojev na osnovi tekoče kristalnih materialov. Problem površinske dinamike obravnavanih površin predstavlja temeljni izziv mehanike kontinuumov in ima številne aplikacije na inženirskih in tehnoloških področjih. Rezultati raziskav bodo prispevali k boljšemu in poglobljenemu razumevanju fizike kontroliranih funkcionalnih materialov, obenem pa k razvoju mehanike urejenih tankih plasti vključno z razumevanjem dinamičnih pojavov v tovrstnih materialih.

Dr. Anatolij Nikonov je nastopil na seminarju akademika Ruske akademije znanosti N.F. Morozova, ki je namestnik predsednika nacionalnega komiteja Rusije na področju mehanike, obenem pa je redni član Evropske akademije znanosti. V svoji predstavitvi je dr. Nikonov izpostavil sodelovanje FINI s slovensko industrijo ter predstavil pregled raziskovalnih aktivnosti v zadnjih 7-8 letih.  Izredni član Ruske akademije znanosti Ju.V. Petrov je izpostavil tematiko akumulacije energije na konici razpoke pri dinamičnem večkratnem obremenjevanju konstrukcijskih elementov, v okviru katere je predlagal sodelovanje med obema skupinama v Sloveniji in Rusiji z možnostjo prijave na skupne znanstveno raziskovalne projekte ter vključitvijo slovenskih industrijskih partnerjev.

Del aktivnosti na projektu je bil izveden na Inštitutu mehanike Ruske akademije znanosti (Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences). Med obiskom sta prof. Ju.V. Petrov in dr. Bratov slovenskim obiskovalcem predstavila laboratorije inštituta. Prof. dr. Samo Kralj s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je imel na seminarju prof. Ju.V. Petrova predavanje z naslovom “Topological defects: from simplicity to complexity”. Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta s strani številnega akademskega občinstva.

Kraj obiska ima bogato zgodovino, ki je pomembno prispevala k vrhunskim dosežkom Rusije in je še danes središče znanosti in umetnosti. Poleg letne rezidence Petra Velikega v Petergofu tu stojita eden od kampusov Državne univerze v Sankt Peterburgu in znamenita tovarna ur, ki je najstarejša ruska tovarna. V bližnjem mestu Carskoje Selo se nahaja Velika Jekaterininska palača, t.j. letna rezidenca treh ruskih imperatric Jekaterine I, Jelizavete Petrovne in Jekaterine II. Del Jekaterinenske palače je Licej, v katerem je študiral veliki ruski pesnik Aleksander Sergejevič Puškin.

Novo vzpostavljeno sodelovanje z raziskovalci svetovno priznane univerze v Sankt Peterburgu je velika priložnost za  našo mlado fakulteto, da preko vključevanja in mreženja v raziskovalni prostor na najvišji ravni okrepimo razvojne dejavnosti ter se kot pomemben partner vključimo v izvajanje s strani EU finančno podprtih projektov.

dr. Anatolij Nikonov

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.