28.1.2018

Mednarodna vpetost FINI v raziskovalne aktivnosti

Sodelovanje z Državno univerzo v Saratovu (Rusija)

 

Konec decembra 2017 sta dr. Anatolij Nikonov iz Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) in Matic Šobak iz Kemijskega inštituta v Ljubljani v okviru bilateralnega projekta z naslovom »Razvoj metodologije karakterizacije reoloških lastnosti tankih plasti« (financiran s strani Javne agencije za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije – ARRS) obiskala Državno univerzo v Saratovu (Rusija).

Namen obiska je bil združiti strokovna znanja treh sodelujočih inštitucij na področju reologije tankih plasti, karakterizacije reoloških lastnosti premazov v dveh neodvisnih načinih vzbujanja in določitve mehanskih lastnosti tankih plasti polimerov s pomočjo ustreznih instrumentov. Testi so bili izvedeni pri nateznih in strižnih obremenitvah, sam projekt pa predstavlja integracijo temeljnih in aplikativnih znanj obeh strani. Dobljeni rezultati bodo predstavljeni na 3. Mednarodni znanstveni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa, ki se bo odvijala 16. aprila na Otočcu in jo organizira FINI.

Del aktivnosti na projektu je potekal tudi na Izobraževalno znanstvenem inštitutu za nanostrukture in biosisteme. Med obiskom je dr. R. Mukhomodiarov slovenskim obiskovalcem predstavil laboratorije inštituta. Izveden je bil sestanek z vodjo reološkega laboratorija inštituta prof. A.B. Šipovskojo. Na seminarju Inštituta za nanostrukture in biosisteme je slovenski raziskovalec Matic Šobak predstavil svojo raziskovalno skupino in raziskovalne tematike Kemijskega inštituta. Dr. Anatolij Nikonov je na seminarju predstavil dejavnosti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, pri čemer je izpostavil sodelovanje akademskih partnerjev s slovensko industrijo in predstavil raziskovalne aktivnosti v zadnjih 7-8 letih. Temu je sledila diskusija o priložnostih za nadaljnje sodelovanje med obema skupinama v Sloveniji in Rusiji.

Poleg formalnega dela sta člana slovenske ekipe obiskala tudi kulturne in zgodovinske znamenitosti v samem mestu kot so največja zbirka samovarov v Rusiji; samovar je posebna posoda za pripravo čajev in drugih vročih napitkov, ki ima v ruski kulturi prav posebno mesto. Obiskala sta tudi muzej porečja največje evropske reke Volge, kjer sta bila seznanjena o pomembnosti same reke za razvoj mest, pokrajin in nenazadnje same Rusije kot jo poznamo danes.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.