21.8.2019

Možnost štipendiranja študijskega obiska v Združenih državah Amerike

Spoštovani,

obveščamo vas o možnosti štipendiranja študijskega obiska v Združenih državah Amerike v trajanju od 3 do 10 tednov, in sicer pri enem od slovenskih učiteljev v tujini. Za vas bi bili najbolj zanimivi naslednji:

Strojništvo: Princeton University, USA, prof. Andrej Košmrlj (http://www.princeton.edu/~akosmrlj/19),

Robotika in vodenje: University of Illinois, Chicago, USA, prof. Miloš Žefran (https://ece.uic.edu/profiles/milos-zefran-phd/),

Računalništvo: University of Southern California, USA, prof. Jernej Barbič (http://www-bcf.usc.edu/~jbarbic/) ali Stanford University, USA, prof. Jure Leskovec (https://cs.stanford.edu/people/jure/).

Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-277-jr/).

 

Za dodatne informacije in morebitno pomoč pri vzpostavitvi kontakta ter pripravi vloge se lahko obrnete na Ines Lipuš (ines.lipus@fini-unm.si).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.