28.1.2020

MSS nagrada za diplomsko in magistrsko delo

Razpis: MSS nagrada za diplomsko in magistrsko delo

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019.

Prijavite se lahko vsi, ki:

  • ste v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
  • ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
  • ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

Opomba: S pojmom mladih oz. mladine razumemo osebe, stare od 15 do 29 let. Prijavljeno delo se lahko nanaša na starostno skupino v celoti ali samo deloma; dopuščamo tudi delna odstopanja glede na izbrano tematiko (npr.: obravnava mladih zaposlenih ali mladih staršev lahko delno zajame tudi starejšo populacijo; obravnava mladostnikov pa deloma mlajšo).

Avtorici oz. avtorju bomo podelili:

  • za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto,
  • za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.

Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela.

Način prijave:

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do ponedeljka, 17. februarja 2020. Prijavi je obvezno priložiti izjavo, ki jo najdete na koncu poziva in jo podpisano ter skenirano naložite v spletno prijavnico ali pošljite po e-pošti na diplomske@mss.si. Prosimo, da vaše diplomsko / magistrsko delo  v elektronski obliki shranite pod imenom priimek_naslovdela.pdf in prav tako naložite v spletno prijavnico ali pošljite na naslov diplomske@mss.si. Podpisano izjavo lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V kolikor imate težave s spletno prijavo ali nalaganjem dokumentov, se lahko obrnete na tel. št. 01 425 60 55 (Tanja Baumkirher) ali na diplomske@mss.si.

Več:

Povezava na celoten razpis (vsebuje tudi izjavo)

Povezava na prijavnico.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.