7.3.2024

Na obisku Sekcija za okolje in energijo

Prvo letošnje srečanje Sekcije za okolje in energijo (SOE), ki deluje pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), je potekalo 6. marca 2024 v Šolskem centru Novo mesto. Srečanje je bilo razdeljeno na dva dela. Najprej je izvršni odbor sekcije imel delovno sejo. Ob 13. uri pa je sledil zbor sekcije, kjer je predsednik SOE, dr. Slavko Zupančič iz podjetja Krka, d. d., Novo mesto, predstavil delo sekcije v preteklem obdobju ter načrt dela za prihodnost. Prisotne je nagovorila tudi mag. Nina Šab, skrbnica strokovnih sekcij GZDBK. Predstavila je aktualne storitve, ki so na voljo na spletnem portalu SRC-EDIH in pozvala prisotne na ogled in rabo storitev projekta SRC-EDIH.

Sledila je predstavitev Šolskega centra Novo mesto, ki je vodilna izobraževalna ustanova v JV Sloveniji. Nudi raznovrstne izobraževalne programe aktualnih poklicev. V nadaljevanju je sledila tudi predstavitev Višje strokovne šole in Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, ki delujeta na Šolskem centru.

Srečanje se je zaključilo z mreženjem in izmenjavo mnenj.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta SRC-EDIH.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.