16.8.2021

Na pobudo raziskovalnega inštituta FINI Novo mesto povezani skupaj krepimo znanstveno odličnost Dolenjske regije in slovenskega prostora

Z uvodnim seminarjem IZZIVI MEHANIKE V DANAŠNJEM SVETU, ki ga je 16. junija 2021 pripravil Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, smo začeli izvajati serijo predavanj in strokovnih diskusij, ki bodo potekale pod okriljem Sekcije za mehaniko v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto. Namen seminarjev je ustvariti prostor za predstavitve najnovejših dosežkov, izmenjavo strokovnih mnenj in raziskovalnih izzivov ter popularizirati področje mehanike v Sloveniji. Področje mehanike, ki predstavlja temelj za skoraj vsa področja tehničnih znanj, potrebuje nov zagon in naboj privlačnosti za mlade zagnane raziskovalce.

Sekcija za mehaniko, ki jo vodita prof. dr. Julius Kaplunov (FINI Novo mesto) in doc. dr. George Mejak (FMF ULJ), načrtuje niz dogodkov, ki se bodo predvidoma odvijali enkrat mesečno. Dogodki v obliki seminarjev prinašajo kreativen način komunikacije med znanstveniki in strokovnjaki s področja mehanike. V primerjavi s klasičnimi oz. uveljavljenimi oblikami kot so konference ali posveti predstavlja tak pristop svežino in novost v slovenski družbi.

V okviru prvega seminarja je prof. dr. Julius Kaplunov, v svetu vodilni raziskovalec s področja dinamike tankih plasti, pripravil predavanje z naslovom ROBNE PLASTI V TEORIJI NELOKALNE ELASTIČNOSTI. Na naslednjem seminarju 14. julija 2021 je akademik prof. dr. Igor Emri, svetovno priznan strokovnjak s področja mehanike časovno odvisnih materialov, spregovoril o NEREŠENIH PROBLEMIH KLASIČNE MEHANIKE KOT PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ PREBOJNIH TEHNOLOGIJ. Obeh dogodkov se je udeležilo večje število strokovnjakov iz različnih slovenskih inštitucij znanja, med drugim iz več fakultet Univerze v Ljubljani (Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za strojništvo), Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta, Kemijskega inštituta v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan, ter člani SAZU. Naslednji seminar načrtujemo v oktobru 2021.

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo na FINI Novo mesto, in izr. prof. Anatolij Nikonov, član odbora Sekcije za mehaniko, 16. avgust 2021

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.