5.5.2023

Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022

 

Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto objavlja javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022.

 

Priznanja razpisujejo za naslednje kategorije:

– priznanja za raziskovalno delo mladih,

– priznanja za mentorsko delo z mladimi,

– priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,

– priznanja za življenjsko delo.

 

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje. Posameznike lahko za podelitev priznanja praviloma predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

 

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi: Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022

 

Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 31.5.2023 (rok za prijavo je podaljšan), ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.