25.2.2020

Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2020

Objavljen je “Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2020”, ki bo nagrajeno na zaključnem dogodku konec leta.

K sodelovanju vabijo vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 2020. Tema magistrskega dela mora obsegati področje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, najboljše delo pa bo nagrajeno s 3.000 EUR. Poleg nagrade se študentje potegujejo tudi za javno priznanje ter se preizkušajo v reševanju sodobnih izzivov trajnostne energetike.

Prijave potekajo vse do 7. oktobra 2020 preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.