12.4.2021

Nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 8. 4. 2021

V Uradnem listu RS št. 53/21 je bil 8. aprila 2021 objavljen nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

 

Odlok začasno prepoveduje zbiranje ljudi v glasbenih šolah, višjih strokovnih šolah in še naprej ohranja v veljavi nespremenjen režim prepovedi zbiranja ljudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), ter v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk.

 

Odlok stopi v veljavo 11. aprila 2021 in velja do vključno 17. aprila 2021.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.