23.1.2019

NOVO!!! Modul: Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike

V študijskem letu 2019/2020 bomo začeli z izjavanjem novega modula Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike. Študenti boste tako v 3. letniku lahko izbirali med štirimi moduli, vsak modul pa vključuje tri obvezne predmete.

Modul Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike vključuje predmete: Avtomatizacija in robotika, Sočasni inženiring in Senzorji.

Vsebina predmetov je dostopna na: https://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-vozila-VS/

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.