22.9.2016

Obisk delegacije iz mesta Dunaújváros

Med obiskom vodstva Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v mestu Dunaújváros na Madžarskem v okviru delovnega obiska slovenskega veleposlaništva v mesecu maja je že prišlo do konkretnih dogovorov o sodelovanju z Univerzo v Dunaújváros, in sicer je poleg podpisa Erasmus+ sporazuma in že izvedene mobilnosti Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, Razvojnim centrom Novo mesto in Mestno Občino Novo mesto organizirala obisk delegacije iz mesta Dunaújváros v Novem mestu v sredo, 21.9.2016. Namen obiska je identificirati možna področja in na teh področjih gospodarstva in negospodarstva vzpostaviti konkretno sodelovanje. Člani delovnega obiska iz Madžarske so rektor, prorektorica in direktorica inštituta iz Univerze v Dunaújváros ter delegacija iz gospodarske zbornice Dunaoyvaros. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je članom delovne skupine izrekel dobrodošlico. Po posvetu na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine ter Razvojnem centru Novo mesto ter predstavitvi fakultet konzorcija UNM se je delovni obisk zaključil s kosilom na Loki.

V uresničevanju ciljev in vizije regije Jugovzhodne Slovenije Razvojni center Novo mesto konstantno vlaga napore v spodbujanje podjetništva in regionalnega razvoja ter s tem tudi sledi viziji samega podjetja, to je postati ključni partner v razvoju podjetništva in regijske odličnosti. Mednarodno sodelovanje je pri tej nalogi neizbežno.

V Mestni občini Novo mesto sodelujejo pri pobudah za mednarodno sodelovanje. Čezmejno, regionalno in širše mednarodno povezovanje je danes ključno za realizacijo razvojnih projektov, uspešno črpanje evropskih sredstev, dvig konkurenčnosti, pridobivanje novih znanj in prenos dobrih praks, kar ima vse za posledico višjo kakovost življenja v lokalnem okolju. Novomeške visokošolske institucije imajo ob dobri povezavi z novomeškim gospodarstvom velike priložnosti za uspešno delovanje v mednarodnem prostoru.

V ponedeljek, 19.9. in v torek, 20.9. se je na gradu Jable v Mengšu odvijala 6. konferenca regij Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, katere se je udeležila tudi delegacija iz Madžarske, skupaj s gostitelji.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.