30.4.2019

Obisk doc. dr. Anatolija Nikonova na Državni univerzi v Sankt Peterburgu v okviru programa “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021”.

Mehanizem sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah smatramo kot dobro podporo našemu visokošolskemu zavodu pri izboljšanju študijskega procesa ter razvoju metodologij poučevanja, kar je skladno s strategijo FINI oz. z namenom in cilji razpisa, ki nudi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah.

V okviru programa mobilnosti nameravamo nadaljevati in okrepiti znanstveno sodelovanje med raziskovalno skupino Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in raziskovalno skupino Fakultete za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu. Tekom izvajanja mobilnosti na Fakulteti za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu se vključujemo v sodelovanje z učitelji na tuji univerzi v neposrednem pedagoškem procesu pri predmetih akreditiranih študijskih programov druge in tretje stopnje.

Program mobilnosti našega visokošolskega učitelja dr. Anatolija Nikonova poteka v obdobju od 17. aprila do 31. julija 2019. Na začetku obiska je bil organiziran sestanek, na katerem so bili prisotni akademik prof. dr. N.F. Morozov, akademik prof. dr. Yu. Petrov, as. prof. dr. V. Bratov, doc. dr. G. Volkov ter drugi sodelavci Katedre teorije elastičnosti. Dr. Anatolij Nikonov je predstavil okvirni plan svojega obiska SPBU, ki je bil usklajen z dr. Bratovim, nato so prisotni podali manjše komentarje. Na koncu sestanka je akademik prof. Morozov zaželel uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.