20.8.2018

Obisk ruskih znanstvenikov na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto in v podjetju TPV d.o.o.

V okviru znanstveno-raziskovalnega bilateralnega projekta z naslovom Dvo dimenzionalne urejene plasti: osnove in aplikacije, ki ga finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ga v sodelovanju izvajamo Fakulteta za naravoslovje in Matematiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto in Državna univerza Sankt Peterburg iz Rusije, sta bila od 21. do 28. julija 2018 na gostovanju v Sloveniji dva ruska raziskovalca s sodelujoče inštitucije iz tujine, dr. Vladimir Bratov in dr. Grigorij Volkov.

V ponedeljek, 23. julija 2018, smo obiskali podjetje TPV d.o.o. v Novem mestu. Namen tega obiska je bil seznaniti ruska znanstvenika s slovensko industrijo in poiskati morebitne skupne priložnosti za raziskovalno-razvojno sodelovanje. Ruska gosta in slovenske raziskovalce s Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je sprejel direktor raziskav v podjetju, dr. Vili Malnarič. Na sestanku je dr. Malnarič predstavil raziskovalno razvojne aktivnosti, ki potekajo v podjetju ter seznanil prisotne z izzivi pri razvoju novih izdelkov. V drugem delu srečanja je dr. Bratov predstavil svojo raziskovalno skupino in tematike, s katerimi se ukvarja njegova raziskovalna skupina.

Popoldne istega dne sta se tuja raziskovalca udeležila tudi delovnega srečanja s skupino slovenskih študentov, ki izvajajo projekt z naslovom “Razvoj lightweight avtomobilskih komponent z uvajanjem polimerov in kompozitov” v okviru Javnega razpisa PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020. Na sestanku so študenti predstavili cilje svojega projekta ter vmesne rezultate. Imeli so priložnost zastaviti strokovna vprašanja tujima gostoma, ki imata velike izkušnje na področju mehanike konstrukcij. Obenem sta tuja raziskovalca podala več strokovnih nasvetov študentom za uspešno nadaljevanje dela na njihovem projektu.

V nadaljnjih pogovorih med ruskima gostoma in slovenskimi raziskovalci s Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto smo opredelili več možnosti za izmenjavo študentov, obiske predavateljev ter nekatere raziskovalne izzive za sodelovanje v prihodnje.

Pripravila: doc. dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doc. dr. Anatolij Nikonov, koordinator projekta na FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.