25.2.2020

Obvestilo glede koronavirusa

Spoštovani,

 

glede na ugotovljene primere okužbe s koronavirusom, Ministrstvo za zdravje poziva k izredni previdnosti. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo prejeli napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij, v skladu s katerimi že načrtujemo akcijske ukrepe.

Na dogajanje smo pozorni in redno spremljamo navodila ter usmeritve vseh ministrstev, predvsem MIZŠ. Dogovarjamo se že o možnih ukrepih v primeru širjenja koronavirusa tudi pri nas, hkrati pa pozivamo vse, da ravnate odgovorno in po lastni presoji ocenite stopnjo tveganja ter prilagodite svoje aktivnosti, tako kot drugje tudi na fakulteti.

 

mag. Iris Fink Grubačević, dekanja FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.