28.2.2020

Obvestilo o ukrepih

Spoštovani.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je podalo napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij, zato smo se na fakulteti odločili za izvajanje dodatnih ukrepov. Predvsem nas usmerjajo, da izvajamo aktivnosti virtualno, če imamo to možnost.

Na fakulteti bomo zato vse aktivnosti (predavanja in seminarske vaje), ki potekajo v naslednjih tednih, preusmerili na obliko študija na daljavo. Pri predmetih, ki so že v teku oziroma ste že imeli predavanja, se vse aktivnosti do konca predmeta izvedejo v obliki študija na daljavo.

Ministrstvo za zdravje, je glede na ugotovljene primere okužbe s koronavirusom v naši okolici, pozvalo k izredni previdnosti. Navodila in ukrepi za preprečevanje okužb najdete na spletni strani ministrstva:  https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/

Referat za študijske in študentske zadeve bo v času od 2.3. do 6.3.2020 zaprt. V tem času smo dosegljivi po e-mailu in po telefonu na 070 601 090 v času od 9.00 do 15. ure.

mag. Iris Fink Grubačević, dekanja

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.