23.3.2020

Odredba o sklicevanju sej in teku procesnih rokov

Spoštovani,

​obveščamo vas, da je dekanja FINI Novo mesto dne 20. 3. 2020 izdala Odredba o sklicevanju sej in teku procesnih rokov, iz katere izhaja, da se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusa (COVID-19), ki ogroža življenje in zdravje ljudi, v obdobju od 20. 3. 2020 do preklica ne sklicujejo seje organov in komisij Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. V primeru potrebe po sprejemu nujnih neodložljivih odločitev se izjemoma organizira korespondenčna seja ali izredna seja na daljavo.

V tem času tudi ne tečejo procesni roki, kar pomeni, da se vsi roki, ki še niso pretekli do vključno dne 15. 3. 2020, podaljšajo za čas trajanja izrednih razmer, ki jih je razglasila Vlada RS s sklepom št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3.2020 o začasnem prenehanju izvajanja študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, s katerim se prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. V tem času torej ne tečejo roki za oddajo vlog in obrazcev, obravnavo vlog in prošenj, veljavnost diplomskih in magistrskih nalog, zagovori diplomskih in magistrskih nalog, vnos ocen v evidenco, ipd.

V tem času lahko kandidati svoje vloge in prošnje oddajo elektronsko in/ali po pošti, vendar se za datum prejema in s tem štetja procesnega roka šteje prvi dan po prenehanju zgoraj navedenih ukrepov.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Referat FIN Novo mesto

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.