18.12.2023

Ogled Papirnice Vevče d.o.o. v sklopu laboratorijskih vaj

Študentje tretjih letnikov visokošolskega strokovnega študijskega programa so v sklopu laboratorijskih vaj pri predmetu Menedžment proizvodnje obiskali Papirnico Vevče d.o.o..

Po predstavitvi podjetja in predstavitvi razvojnih in investicijskih projektov so odšli na ogled proizvodnje. Tam so si ogledali celoten proizvodni proces in videli, kako v praksi poteka digitalizacija proizvodnje ter trajnostni razvoj v proizvodnji.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.