27.3.2019

Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

V torek, 25. 3. 2019, smo na sestanku projekta Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka, ki ga organiziramo v sklopu javnega razpisa PKP, analizirali dosedanje delo. Pedagoška mentorja sta udeležencem na projektu podala naloge in smernice za naprej.

Projekt sofinancirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija–Evropski socialni sklad.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.